درباره ما

نام ما: ایران گیت دروازه ورود به دنیای خبر و تحلیل است

هر رسانه‌ای در هر گوشه‌ای از جهان با هر خط مشی و نگاهی که متولد شود نوید باز شدن دریچه‌ای به سوی آگاهی و تاباندن نور به درون پستوهای مگوست. نوید تکثر و تعدد مسیرهایی است که می شود با آن به جهان نگاه کرد و از جهان خبر گرفت. رسانه ها داعیه پیامبری و کامل بودن ندارند.

تنها رسالتشان حرفه ای گری بر مبنای اصول حرفه ای و شغلی است. همانند هر صنف و حرفه ای.طبیعی است که رسانه ها به لحاظ خط مشی و نگاه باهم متفاوتند و در هنگام دروازه بانی اخبار، گزارش ها و تحلیل ها، متفاوت و گاه متعارض از یکدیگر عمل کنند. این تکثر و تعارض نماد و نمونه ای از تکثر درون جامعه است. هر رسانه می تواند نماینده بخشی از جامعه باشد و نه لزوما همه جامعه.

ما در اژانس خبری تحلیلی ایران گیت سعی می کنیم به اصول حرفه ای پایبند باشیم و مهمتر از همه سواد رسانه ای مخاطب را دست کم نگیریم بلکه به آن احترام گذاشته و درارتقا آن کوشا باشیم نه اینکه باعث تحمیق آن شویم. برای همین شعار ما «ایران گیت یک کلیک تا آگاهی است»

شرایط و ضوابط

با شرایط و ضوابط ایران گیت آشنا شوید

مطالعه شرایط و ضوابط

کلیک کنید

سیاست گذاری‌های حفظ حریم خصوصی

با سیاست گذاری‌های حفظ حریم خصوصی ایران گیت آشنا شوید

مطالعه سیاست گذاری‌های حفظ حریم خصوصی

کلیک کنید