درباره ما

نام ما: ایران گیت دروازه ورود به دنیای خبر و تحلیل است

هر رسانه‌ای در هر گوشه‌ای از جهان با هر خط مشی و نگاهی که متولد شود نوید باز شدن دریچه‌ای به سوی آگاهی و تاباندن نور به درون پستوهای مگوست. نوید تکثر و تعدد مسیرهایی است که می شود با آن به جهان نگاه کرد و از جهان خبر گرفت. رسانه ها داعیه پیامبری و کامل بودن ندارند.

تنها رسالتشان حرفه ای گری بر مبنای اصول حرفه ای و شغلی است. همانند هر صنف و حرفه ای.طبیعی است که رسانه ها به لحاظ خط مشی و نگاه باهم متفاوتند و در هنگام دروازه بانی اخبار، گزارش ها و تحلیل ها، متفاوت و گاه متعارض از یکدیگر عمل کنند. این تکثر و تعارض نماد و نمونه ای از تکثر درون جامعه است. هر رسانه می تواند نماینده بخشی از جامعه باشد و نه لزوما همه جامعه.

ما در اژانس خبری تحلیلی ایران گیت سعی می کنیم به اصول حرفه ای پایبند باشیم و مهمتر از همه سواد رسانه ای مخاطب را دست کم نگیریم بلکه به آن احترام گذاشته و درارتقا آن کوشا باشیم نه اینکه باعث تحمیق آن شویم. برای همین شعار ما «ایران گیت یک کلیک تا آگاهی است»

شرایط و ضوابط

با شرایط و ضوابط ایران گیت آشنا شوید

مطالعه شرایط و ضوابط

کلیک کنید

سیاست گذاری‌های حفظ حریم خصوصی

با سیاست گذاری‌های حفظ حریم خصوصی ایران گیت آشنا شوید

مطالعه سیاست گذاری‌های حفظ حریم خصوصی

کلیک کنید
English

View this article in English