خواهشمندیم پیش از استفاده از سایت، شرایط و ضوابط زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

شبکه‌های اجتماعی

ایران گیت را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

این شرایط درباره چیست؟ 

موارد زیر شرایط استفاده از سایت ما به نشانی irangate.news و تمامی دامنه‌های مرتبط با آن هستند.

درباره ما و تماس با ما:

ایران گیت نام وب‌سایت و مجموعه رسانه ای است که مورد حمایت گروه تجاری خصوصی است.

خدماتی که ما ارائه می‌کنیم (خدمات):

این وبسایت بستری رسانه‌ای است که به ارائه نظرات تخصصی بی‌طرف و حرفه‌ای و همچنین دیگر مسائل مربوط به تحولات غرب آسیا می‌پردازد. با استفاده از وبسایت و انتخاب گزینه موافقت با شرایط در کادر زیر، شما این شرایط و ضوابط (“توافق نامه”) را تأیید کرده و آن را می‌پذیرید و لذا توافق‌نامه از آن تاریخ لازم الاجرا است. توصیه می‌کنیم نسخه‌ای از این شرایط و قوانین را برای مراجعات آتی چاپ کنید.

شرایط استفاده مورد پذیرش ما:

• شما موافقت می‌کنید که به هیچ وجه اقدام به استفاده غیرقانونی از وبسایت ایران گیت که موجب آسیب‌رسیدن به ایران گیت، کارکنان یا تأمین‌کنندگان آن و یا هر کاربر دیگری شود، ننمایید. 

• شما موافقت می‌کنید که از جعل هویت شخص دیگر و یا بیان دروغین وابستگی خود با شخص یا نهادی دیگری بپرهیزید.

•  این توافقنامه، به جز مواردی که در اینجا به صراحت بیان شده است، مجوزی برای هیچ نوع استفاده، باز تولید، توزیع، نمایش یا دسترسی به هر بخش از خدمات وبسایت‌های شخص ثالث یا سایر موارد، به شما نمی‌دهد.

• بدون هیچ محدودیتی و به جز در مواردی که به صراحت در اینجا ذکر شده است، شما موافقت می‌کنید، که نه شخص شما، و نه هیچ شخص ثالثی با تشویق یا اجازه شما، اقدام به باز تولید،نشر عمومی، و همچنین در دسترس گذاشتن مطالب، آمار،اطلاعات نمایه و محتوای نمایش داده شده در این وبسایت، رویهیچ وبسایت، نرم‌افزار یا نهاد ارائه‌دهنده خدمات دیگری نخواهد کرد. 

ضرورت ثبت نام:

برای دسترسی به بخش‌های معینی از وبسایت، شما باید به عنوان “بازدید کننده” یا “مشترک” (هر دو در مفهوم “کاربر”) ثبت نام نمایید.

خدمات برای “بازدید کنندگان”:

بازدیدکنندگان به وبسایت دسترسی رایگان دارند، اما دسترسی آنها محدود به خدمات زیر است:

اخبار، تحلیل‌ها و مقالاتی که ایران گیت  به صلاح‌دید خود در ساعت و تاریخی معین پس از انتشار محتوای انتخابی در دسترس عموم قرار خواهد داد. 

خدمات برای “مشترکین”:

مشترکینی که هنگام ثبت نام هزینه پرداخت کرده اند، به خدمات زیر دسترسی خواهند داشت:

تمامی اخبار، تحلیل‌ها و مقالات کارشناسان در زمان انتشار و همچنین سایر محتوای انتخابی که ایران گیت ممکن است در دسترس این مشترکین قرار دهد.

مسئولیت در قبال نقض توافقنامه:

اگر ایران گیت تشخیص دهد که کاربری هر یک از مفاد اینتوافق‌نامه قابل دسترسی را نقض کرده است، می‌تواند بنا بهصلاح‌دید خود، حق و حقوق قانونی و خسارت ناشی از نقضحقوق خود را را پیگیری کند. در صورت خرابی، تأخیر یا کارنکردن سایت، ایران گیت از هیچگونه احقاق حق یا جبرانیچشم پوشی نخواهد کرد.

رفع مسئولیت و خسارت:

ایران گیت وبسایتی رسانه‌ای است. لذا خدمات آن نیز صراحتاً در راستای این عملکرد می‌باشد. 

شما موافقت می‌نمایید که مسئولیت استفاده از این وبسایتمنحصراً با خود شماست. کارمندان، مدیران، و نمایندگان ایران گیت در حد مجاز و قانونی، هیچ ادعایی در رابطه با ضمانت‌نامه‌های صریح یا تلویحی، در ارتباط با این وبسایتندارند. از آنجا که استانداردهای اجتماعی، فرهنگی یا اخلاقی ازفردی به فرد دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لذا ایران گیت  نمی‌تواند موید یا تضمین‌کننده اجتماعی، فرهنگی، یا اخلاقی محتوای مطالب مطابق استانداردی خاص باشد. همچنین ایران گیت متضمن آن نیست که محتوای درج شده در وبسایت از نقض حقوق شخص ثالث جلوگیری کند. 

وبسایت و اطلاعات، نام‌ها، عکس‌ها، تصاویر، لوگوها و نمادهای تصویری مربوط به این سایت، نماینده، حامی یا متضمن هیچموردی نمی‌باشد که  از آن جمله می‌توان به ضمانت تلویحیبرخوردار از کیفیت رضایت بخش، متناسب با هدفی خاص،عدم نقض حقوق، سازگاری، امنیت و دقت نام برد.

محتوا، اطلاعات و سایر مطالب موجود در این وبسایت ممکن استحاوی نادرستی‌ها و یا اشتباهات تایپی باشد. ایران گیت صحتیا کامل بودن محتوا و اطلاعات و یا اطمینان کامل از درج هرگونه اظهارات یا سایر اطلاعات نمایش داده شده یا ارائه شده ازطریق وبسایت را تضمین نمی‌کند.

شما تایید می‌کنید که مسئولیت هرگونه اعتماد به مطالب، اطلاعات، بیانیه‌ها یا سایر مطالب موجود در وبسایت به عهده خود شماست. ایران گیت این حق را دارد که بنا به صلاحدید خود، هرگونه خطا یا حذفی در هر قسمت از وبسایت و همچنین مطالب، محتوا، برنامه‌ها، خدمات یا هزینه اشتراک‌های شرح داده شده در وبسایت را هر زمان و بدون اطلاع قبلی تصحیح کند.

ایران گیت به هیچ وجه مسئول هیچ‌گونه خسارتی از جمله اشتباهات یا حذفیات، خسارت غیرمستقیم یا عواقب آن نخواهد بود.

ایران گیت هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال هرگونه اختلاف نظر اعماز قانونی یا غیر قانونی که ناشی از محتوای وبسایت باشد را قبول نمی‌کند و کاربر مجبور به پرداخت غرامت ناشی و یا مرتبط با این مباحثه با ایران گیت و هر یک از شرکت‌های وابسته به آن،اعضا، مدیران، نمایندگان ویا کارمندانش به خاطر ادعا، مطالباتو خسارات (فعلی و آتی) با هر ماهیتی، شناخته و ناشناخته،مشکوک و قطعی، افشا شده یا نشده، می‌باشد.


کاربر در صورت نقض توافق‌نامه متعهد به پرداخت غرامت به  ایران گیت و شرکت‌های تابع و مرتبط با آن، کارکنان، مدیران، نمایندگان و کارمندان آن می‌گردد. از این رو ما و اشخاص و شرکت‌های مرتبط با ما از هر مطالبه و ادعایی، از جمله هزینه‌های قانونی مستدل از سمت شخص ثالث به‌خاطر عدم تبعیت کاربر از مفاد موافقت‌نامه، استفاده نادرست کاربر از وبسایت، سایت‌ها، ابزارهای خدماتی یا برنامه‌ها یا تخطی وی از هر نوع قانون در رابطه با  حقوق شخص ثالث یا کاربر عمومی از سایت، مبرا هستیم.

عدم ضمانت:

ایران گیت، کارکنان، مدیران، کارمندان و تأمین‌کنندگان آن، اینوبسایت و خدمات را بدون هیچ‌گونه ضمانت یا شرطی صریح،تلویحی یا قانونی ارائه می‌دهند. ما هیچ تضمین تلویحیِ عنوان،تجارت کالا، مناسب بودن برای یک منظور خاص و عدم نقض حقوق چاپ و نشر در رابطه با مشخصات و اطلاعات موجود در سایت را نمی‌پذیریم. 

میزان مسئولیت در قبال خسارت:

حد مسئولیت در قبال خسارت ایران گیت و کارکنان، مدیران،کارمندان و تأمینکنندگان آن در قبال هر کاربر یا شخصثالث تا میزان ۱۰۰ پوند استاین توافقنامه، از جملهاین حد مسئولیت در قبال خسارت، توسط ایران گیت قابلاجرا است.

ممکن است در بعضی ضوابط تغییراتی ایجاد کنیم:

ما این ضوابط را هر از گاهی اصلاح میکنیمهر بار کهمیخواهید از سایت ما استفاده کنید، لطفاً این شرایط رابررسی کنید تا از درک ضوابطی که در آن زمان اعمالمیشوند اطمینان حاصل کنید. 

ممکن است در سایت خود تغییراتی ایجاد کنیم:

این امکان وجود دارد که ما هر از گاهی سایت خود رابهروز کنیم و در محصولات، نیازهای کاربران واولویتهای کاری خود تغییراتی به‌وجود بیاوریمسعی خواهیم کرد شما را از هر تغییر مهمی آگاه سازیم.

ممکن است وبسایت را به تعلیق انداخته یا آن را منحل سازیم.

ما تضمین نمی‌کنیم که وبسایت ما یا محتوای موجود در آن همیشه و یا بدون وقفه در دسترس باشد. ممکن است به دلایل تجاری وعملیاتی، دسترسی به کل یا قسمتی از سایت خود را به حالتتعلیق درآوریم یا آن را قطع یا محدود کنیم. سعی می‌کنیم شما را در جریان هرگونه تعلیق یا قطع برنامه قرار دهیم. 

علاوه بر این شما در قبال تمامی افرادی که از طریق اتصال اینترنت شما به سایت ما دسترسی می‌یابند مسئولید و می‌بایست اطمینان یابید آن‌ها از این شرایط و دیگر ضوابط مرتبط آگاه اند و از آن پیروی می‌کنند.

ممکن است این توافقنامه را به شخص دیگری انتقال دهیم.

ممکن است ما حقوق و تعهدات خود را تحت این شرایط به سازماندیگری منتقل کنیم. در صورت بروز چنین اتفاقی، ما حتماً کتباً  به شما اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و اطمینان می‌یابیم که این انتقالهیچ تاثیری در حفظ حقوق شما در قرارداد نداشته باشد.

از امنیت اطلاعات حساب خود اطمینان یابید.

اطلاعاتی نظیر شناسه کاربری، گذرواژه یا دیگر مسائلی که بهعنوان بخشی از روند امنیتی برای شما در نظر گرفته شده، کاملاً محرمانه می‌باشد. لذا از افشای آن به شخص ثالث اکیداً خودداری کنید.

در صورت عدم رعایت هر یک از این مفاد ما حق داریم کد شناسه کاربری یا گذرواژه کاربر را، چه به انتخاب کاربر بوده باشد و چهاز طرف ما به او اختصاص داده شده باشد، غیرفعال کنیم.

اگر شک یا اطمینان دارید که شخص دیگری غیر از شما از شناسه کاربری یا رمز ورود شما آگاه است، باید سریعاً به ما اطلاع دهید.

نحوه استفاده شما از مطالب سایت:

ما مالک یا دارای مجوز کلیه حقوق مالکیت معنوی وبسایت خود وهرگونه محتوای تولید شده در ایران گیت هستیم. این آثار تحت قوانین حق نشر و چاپ در سراسر جهان اند. تمامی این حقوق محفوظ است.

مشترکین می‌توانند از هر صفحه وبسایت که براساس نوع اشتراکشان در دسترس دارند، یک نسخه یا بخشی از یک متن را برای استفاده شخصی خود چاپ کنند و یا آن را به  منظور آگاه‌سازی به افراد دیگر در ارگان خود نشان دهند.

نسخه پرینت شده از مطالب سایت یا نسخه دیجیتال آن نباید تحت هیچ شرایطی اصلاح شده و تغییر داده شود و از کاربرد هرگونه تصویر، عکس، فیلم یا صدا یا هرگونه گرافیک همراه با متن جداٌ خودداری شود. 

همیشه باید ما و دیگر افراد مشارکت‌کننده که هویتشان محرز است به عنوان نویسندگان محتوای سایت معرفی شویم.

اگر با چاپ یا بارگیری بخشی از مطالب سایت ما این قوانین را نقض کنید، بلافاصله حق استفاده شما از سایت متوقف می‌شود وشما باید، در صورت درخواست ما، نسخه برگرفته از سایت را پسداده یا از بین ببرید.

به اطلاعات موجود در این سایت تکیه نکنید.

محتوای سایت ما جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد. نباید از این مطالب به منظور ارائه اطلاعات معتبر استفاده کرد. پیش ازانجام یا خودداری از هرگونه اقدامی بر اساس محتوای سایت ما، شما باید از مشاوره حرفه‌ای، حقوقی و تخصصی استفاده کنید. اگرچه ما تمام تلاش خود را برای به‌روزرسانی اطلاعات سایتانجام می‌دهیم؛ اما هیچ‌گونه ضمانتی، چه صریحا و چه تلویحی،مبنی بر دقت، کامل یا به‌روز بودن محتوای سایت خود نمی‌دهیم.


ما مسئولیتی نسبت به سایتهای لینکشده نداریم.

سایت ما حاوی لینک‌هایی به سایت‌ها و منابع دیگر است که توسط اشخاص ثالث تهیه شده است. این موارد صرفا برای اطلاع‌رسانی به شما بوده و نباید آن‌ها را به عنوان تأیید وبسایت‌های لینک‌شده یا اطلاعات موجود در آن برداشت کرد.

ما هیچ نظارتی بر محتوای آن سایت‌ها یا منابع نداریم. 

محتوای تولید شده توسط کاربر مورد تأیید ما نیست.

این وبسایت شامل اطلاعات و مطالبی است که توسط نویسندگان و کسانی که مجاز به ارائه مطلب می‌باشند بارگذاری شده است. ما این اطلاعات و این موارد را تصویب یا تأیید کرده‌ایم. نظرات بیان شده توسط سایر کاربران در سایت ما نمایانگر دیدگاه یا ارزش‌های ما نیست. 

نحوه شکایت از محتوای بارگذاری شده توسط کاربران دیگر

اگر می‌خواهید از محتوای بارگذاری شده توسط کاربران دیگر شکایت کنید، لطفا از طریق وبسایت ما با ما تماس بگیرید.

چگونگی استفاده ما از اطلاعات شخصی شما

استفاده ما از اطلاعات شخصی شما منحصر به مطالبی است که دربخش سیاست حفظ حریم خصوصی بیان شده است. 

ما تضمین نمی‌کنیم که سایتمان عاری از هر نوع ویروس و باگ باشد. 

شما خود مسئول پیکربندی فناوری اطلاعاتی، برنامه‌های رایانه‌ای و سیستم عامل خود به هنگام دسترسی به سایت ماهستید و باید از نرم افزار ضد ویروس استفاده کنید.

استفاده تعمدی از ویروس، تروجان، کرم، بمب‌های منطقی یا سایرمطالب مخرب یا مضر از نظر فنی، سو استفاده از سایت ما تلقی می‌گردد. از تلاش برای دسترسی غیر مجاز به سایت ما، سروریکه سایت ما در آن ذخیره شده یا هر سرور، رایانه یا پایگاه دادهمتصل به سایت ما به شدت بپرهیزید. شما نباید از طریق حملهحمله منع سرویس یا حمله گسترده بندآوری خدمات به سایت ماحمله کنید. با نقض این ماده، شما طبق قانون سوء استفاده ازرایانه 1990 مرتکب جرم خواهید شد. ما هرگونه تخلفی را بهمقامات اجرایی قانون مربوطه گزارش خواهیم داد و هویت شما را افشا خواهیم کرد. در صورت بروز چنین تخلفی، بلافاصله حقاستفاده از سایت از شما گرفته می‌شود.

قوانین مربوط به لینک دادن به سایت ما:

ممکن است ما به شما اجازه  لینک به صفحه اصلی خود دهیم،مشروط به اینکه آن را به شیوه‌ای مناسب و قانونی انجام دهید کهلطمه‌ای به اعتبار ما وارد نشود و یا از ما سوء استفاده‌ نشود. 

در صورت عدم وجود هر نوع ارتباط، تأیید یا حمایت از سمت ما، نباید لینک را به گونه‌ای ایجاد کنید که تداعی‌کننده وجود رابطه با ما باشد.

نباید در وبسایتی که متعلق به شما نیست لینکی به سایت ماایجاد کنید.

ازسایت ما نباید در هیچ سایت دیگری استفاده شود و همچنین شما مجاز نیستید جز از لینک به صفحه اصلی سایت، لینکی به بخش‌های غیر اصلی آن ایجاد کنید.

ما حق لغو مجوز پیوند را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظمی‌دانیم.

وبسایتی که در آن لینک را ایجاد می‌کنید باید از هر نظر بااستاندارد محتوایی که در بخش شرایط استفاده مورد پذیرش ما پیشتر ذکر شده هم‌خوانی داشته باشد.

بازپرداخت

کاربران دارای حق اشتراک برای کسب هرگونه اطلاعات در موردشرایط بازپرداخت پول باید به بخش توافق‌نامه مشترک مراجعه کنند.

English

View this article in English